REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

🎀  GIVEAWAY M O S V  🎀

 

🍁 3 PERECHI DE CERCELUȘI PENTRU NOU NĂSCUȚII ACESTEI TOAMNE 🍁

 

 

 

 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
 • Organizatorul este ORICUI I SE POATE ÎNTÂMPLA ORICE S.R.L., societate cu sediul în București, Bulevardul Basarabia. Nr. 256G, Et 7 având următoarele date de identificare fiscal contabilă: J40/13553/2019, RO41747632, Cod IBAN: RON: RO41 BTRL RONC RT05 2358 6101. Pe parcursul acestui text, termenul „Organizator” poate fi asimilat site-ului „mosv.ro” și a numelui de brand „Mă Ofer Să Visez”.

 

 1. PERIOADA CAMPANIEI PROMOȚIONALE CONCURS
 1. Campania promoțională concurs „GIVEAWAY MOSV”, denumită în continuare „Campania”, se va desfășura în perioada 09.2021 (ora 12.00) – 17.12.2021 (ora 23.59).
 2. Înscrierile sosite după expirarea acestui termen vor fi invalidate.

 

 1. LOCAȚIA CAMPANIEI
 1. Campania se derulează pe pagina de Instagram a Organizatorului:

 

 1. PREMIILE CAMPANIEI
  • Premiile Campaniei constau în trei perechi de cercei, conform codurilor și descrierilor de mai jos:

Pereche cercei aur 585 ‰ 6.07798/BL

Pereche cercei aur 585 ‰ 6.07798/PK

Pereche cercei aur 585 ‰ 6.07798/RD

 

 1. MECANISMUL CAMPANIEI
 1. Pentru a fi înscriși în concurs participanții trebuie să eticheteze în postările lor (efectuate prin conturile lor de Instagram) un prieten din lista lor de contacte Instagram și (opțional) distribuirea postării Campaniei MOSV în Story-ul lor Instagram.
 2. În accepțiunea Organizatorului, termenul „Etichetează”/”Tag” este cel descris în termenii și condițiile de utilizare a aplicației Instagram.
 3. Un concurent va putea eticheta (da tag) mai multor prieteni. Fiecare nouă etichetare echivalează cu o nouă înscriere în concurs, neexistând limită la numărul de înscrieri.
 4. Ordinea înscrierii în concurs este cronologică și astfel va fi păstrată în tragerea la sorți.
 5. Toți participanții care au oferit comentarii/tag valide vor fi incluși în tragerea la sorți.
 6. Organizatorului nu îi revine obligația de a anunța participanții ale căror comentarii nu întrunesc condițiile de înscriere în concurs.
 7. Comentariile care vor conține cuvinte injurioase, discriminatorii, ofensatoare, malițioase, ilegale, vulgare sau calomniatoare la adresa unor persoane sau categorii sociale, conținut pornografic, ori care promovează alte produse ori se găsesc în afara temei de concurs, vor fi șterse de către Organizator și, implicit, descalificate din cursa pentru câștigarea premiilor. Participanții își asumă întreaga răspundere civilă și penală pentru comentariile efectuate, Organizatorul neputând fi tras la răspundere pentru acestea.
 8. Câștigătorii vor fi desemnați în data după cum urmează:
  1. 21.10.2021. Perechea cercei aur 585 ‰ 6.07798/BL
  2. 18.11.2021. Perechea cercei aur 585 ‰ 6.07798/PK
  3. 17.12.2021. Perechea cercei aur 585 ‰ 6.07798/RD.
 9. Desemnarea câștigătorilor se va efectua prin intermediul serviciului commentpicker.com (sau un serviciu web similar). Înregistrările tragerii la sorți vor fi prezentate publicului prin intermediul Instagram Story-ul paginii @mosv.bijuterii în zilele menționate la punctul h.).
 10. Câștigătorii vor fi validați doar dacă respectă condițiile acestui Regulament.
 11. O persoană nu poate câștiga mai multe premii. Astfel, o persoană care a câștigat pe parcursul anilor 2020 și 2021 un alt premiu în campaniile derulate de MOSV nu va fi eligibilă pentru acordarea unui nou premiu.
 12. Câștigătorii vor fi anunțați astfel:
 • Prin etichetare într-un comentariu la postarea Campaniei de către Organizator (dacă acesta are activă această opțiune)
  • Câștigătorul va fi contactat de către Organizator prin serviciul de mesagerie Instagram.
  • În termen de 72 de ore de la momentul anunțării câștigătorului, acesta trebuie să furnizeze Organizatorului (în mesaj privat sau prin e-mail la adresa: [email protected]) următoarele date necesare întocmirii formelor legale pentru acordarea premiului:
 • Numele și prenumele;
 • Data nașterii;
 • Serie și număr act de identitate;
 • Număr de telefon;
 • E-mail;
 • Adresa de livrare, din România, la care câștigătorul poate fi găsit de către serviciul de curierat pentru înmânarea coletului.
  • În măsura în care aceste informații nu sunt furnizate în termen de 72 de ore, va fi contactată prima rezervă și așa mai departe. Organizatorul nu va reuși înmânarea premiului, concursul este considerat anulat de drept.
  • Desemnarea unui nou câștigător al Campaniei se va impune și în cazul în care Participantul desemnat câștigător va refuza în scris premiul.

 

 1. PREVEDERI LEGALE
  1. Condițiile de participare sunt reglementate prin prezentul Regulament.
  2. Prezentul Regulament poate fi consultat gratuit pe site-ul mosv.ro/concurs.
  3. Regulamentul este obligatoriu a fi respectat de către toți participanții.
  4. Participant poate fi orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani la data înrolării în Campanie și are domiciliul stabil în România.
  5. Nerespectarea regulamentului de către participanți va atrage invalidarea înscrierii acestuia în Campanie.
  6. Participarea la Campanie echivalează cu luarea la cunoștință a prevederilor cuprinse în prezentul Regulament.
  7. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum și de înceta Campania, ori a-i prelungi termenul de desfășurare cu condiția informării publice a acestei hotărâri cu cel puțin 24 de ore înainte de aplicare, prin update la postările originale ale Campaniei.
  8. Campania (și implicit postarea inițială) poate fi promovată de către Organizator prin intermediul serviciului Ads oferit de rețeaua de socializare.
  9. Campania se derulează cu respectarea tuturor legilor românești în vigoare.
  10. Nu pot participa la Campanie angajații Organizatorului și rudele de gradul întâi ale acestora.
  11. Câștigătorii Campaniei nu vor avea posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor.
  12. După acordarea premiului către Participantul câștigător, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea acestuia.
  13. Organizatorul nu poate fi făcut responsabil de întârzierile înscrierilor ca urmare a defecțiunilor tehnice survenite în furnizarea serviciilor rețelei de socializare prin intermediul cărora este derulată Campania.
  14. Contestațiile referitoare la derularea acestei Campanii pot fi aduse în termen de cel mult 48 de ore de la data anunțării câștigătorului. Acestea se vor expedia în scris, prin curier, la adresa de sediu social a Organizatorului. Contestațiile și reclamațiile ulterioare nu vor mai fi luate în considerare.
  15. Prin înscrierea în Campanie, participanții sunt de acord ca în cazul în care vor câștiga, numele lor să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare, fără alte notificări sau plăți din partea organizatorilor.
  16. Organizatorul nu va putea fi făcut responsabil de întârzierile de livrare datorate serviciului de curierat.
  17. Organizatorul se obligă să expedieze premiul câștigătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii termenului de contestare asumat prin acest Regulament.

 

 1. CONFIDENȚIALITATE
  1. Operatorul prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale.
  2. Modul în care aceste date sunt prelucrate poate fi consultat gratuit pe site-ul https://mosv.ro.
  3. Prin comunicarea datelor cu caracter personal solicitate, Participanții înscriși pentru tragerea la sorți își exprimă acordul expres și neechivoc, ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a organizatorului în vederea validării, atribuirii premiilor și a îndeplinirii obligațiilor fiscal – contabile care îi revin în această calitate.

 

 1. TAXE ȘI IMPOZITE.
  1. Organizatorului îi revine prin lege obligația de a reține și vira către stat impozitul datorat pentru premiul acordat.
  2. Orice alte obligații de natură fiscală, ori de altă natură, în legătură cu premiul, revine în sarcina Participantului câștigător.
  3. Valoarea comercială a premiilor este de 550 de lei.