REGULAMENT DE DERULARE A ACȚIUNII DE CARITATE

C E R C E I I   S A L V E A Z Ă   V I E Ț I

Versiune :        2

Valabilă de la: 01/01/2022

 

 1. TERMENI:

Termenii generali utilizați pe parcursul acestui text:

 • Organizator: ORICUI I SE POATE ÎNTÂMPLA ORICE S.R.L., având calitatea de comerciant. Pe parcursul acestui text, termenul „Organizator” desemnează proprietarul site-ului „mosv.ro” și a numelui de brand „Mă Ofer Să Visez”, având calitatea de donator.
 • Beneficiar: Fundații care activează în domeniul protecției copilului (case de copii, sănătate, educație), având calitatea de primitor.
 • Cumpărător: Este orice persoană fizică sau juridică care achiziționează orice produs de pe site-ul mosv.ro. Pe parcursul acestui text, termenul „Client” poate fi, de asemenea, asimilat termenului „Cumpărător”.
 • Acțiunea: Reprezintă termen asimilat programului de donații reglementat prin prezentul Regulament. „Campania” este, de asemenea, un termen care definește „Acțiunea” pe parcursul acestui text.
 • Cerceii salvează vieți: Reprezintă numele generic oferit campaniei de donații reglementată prin prezentul Regulament
 • Preț facturat: Prețul facturat fiind prețul publicat pe site, mai puțin valoarea transportului. Prețul facturat este exprimat în RON – moneda națională și este format din preț unitar și TVA.
 • Counter: Tabel electronic de afișare a sumelor donate de la demararea Acțiunii. Counter-ul este afișat spre consultare tuturor celor interesați pe site-ul mosv.ro în secțiunea destinată Implicării Sociale.
 • Regulament: Text cu rol de angajament care reglementează modul de derulare a Acțiunii.
 • Contract de sponsorizare: Document cu rol juridic, care reglementează raporturile legale dintre Organizator și Beneficiar.
 1. ORGANIZATOR
  • Inițiatorul campaniei CERCEII SALVEAZĂ VIEȚI este societatea ORICUI I SE POATE ÎNTÂMPLA ORICE S.R.L., cu sediul social în București, Bulevardul Basarabia. Nr. 256G, Et 7 având următoarele date de identificare fiscal contabilă: J40/13553/2019, RO41747632, Cod IBAN: RON: RO41 BTRL RONC RT05 2358 6101., prin intermediul site-ului mosv.ro.
 1. PERIOADA DE DERULARE
  • Data de începere a acțiunii este 10.01.2020. Aceasta se va derula neîntrerupt pe o perioadă nelimitată de timp.
 1. OBIECTIVUL CAMPANIEI
  • Implicarea Organizatorului și cointeresarea gratuită a clienților săi în acțiunea pe care acesta o promovează. Această acțiune, parte a programului de responsabilitate socială a Organizatorului, este orientată către susținerea resursei cele mai importante în viitorul unei țări: copiii.
 1. MECANISMUL CUNATIFICĂRII DONAȚIILOR
  • Organizatorul își ia angajamentul donării unui procent de 2% din totalul fiecărei vânzări efectuate prin intermediul site-ului mosv.ro. Concret, din prețul facturat al fiecărei bijuterii vândute, un procent de 2% va fi donat de către Organizator unor ccțiunii caritabile. Această valoare se va regăsi calculată pe un câmp distinct în factura proformă primită de către cumpărător în momentul plasării unei comenzi.
 1. MECANISMUL DE EFECTUARE A DONAȚIILOR
  • Donațiile vor fi efectuate periodic.
  • Sunt incluse în cadrul programului doar activitățile de comercializare a bijuteriilor prin intermediul site-ului mosv.ro. Canalele alternative de comercializare (eMag Marketpace, Facebook Marketplace, etc) nu sunt parte a acestui program.
  • Sumele colectate pe parcursul unui inerval de timp vor fi donate unor Asociații ori cauze care implică copii aflați în situații care necesită suport medical ori programe de educație.
  • Pentru transparentizarea acestui proces, Organizatorul va încărca pe site-ul său, într-o secțiune specială, copiile ordinelor de plată ale tuturor sumelor transferate către Beneficiar. De asemenea, counterul disponibil pe site-ul Organizatorului va fi actualizat periodic cu valorile sumelor donate.
  • Pentru vânzările stornate la cererea Cumpărătorului, vânzări pentru care Organizatorul a transferat deja procentul de 2% Beneficiarului, suma donată va rămâne pe mai departe bun donat, fără ca Organizatorul să emită pretenția restituirii sumei de către Cumpărător ori de către Beneficiar.
 1. CERTIFICATUL DE DONATOR
  • Este emis prin e-mail și/sau sub formă fizică printată de către Organizator fiecărui client care a efectuat o achiziție de produs. Acesta este emis gratuit și a fost conceput ca fiind un instrument de promovare a acțiunii cu scopul conștientizării rolului important deținut de actul donației, al implicării colective sau individuale într-o cauză socială, în dezvoltarea unei națiuni. Acest certificat are valoare simbolică, nefiind un document cu valoare juridică.
 1. IMPLICAȚII LEGALE
  • Sumele donate de către Organizator nu sunt limitate la plafoanele impuse de reglementările fiscale ale legislației românești în vigoare, referitoare la donații și sponsorizări. În momentul depășirii plafoanelor deductibile aferente rezultatelor contabile stabilite de lege, Organizatorul va continua efectuarea donațiilor sub formă de cheltuieli nedeductibile.
  • Întrucât Organizatorul poate dispune de sumele încasate din vânzarea de produse la libera sa alegere, în limitele legislației române în vigoare, direcționarea procentului de 2% se va efectua fără solicitarea unui acord prealabil din partea cumpărătorului. Scopul informării clientului vizavi de acțiunea Organizatorului este strict de a conștientiza importanța implicării fiecărui cetățean în susținerea unei cauze sociale și promovarea de astfel de acțiuni în întreg mediul antreprenorial românesc.
  • Prin intermediul acțiunii, Cumpărătorul nu se regăsește sub niciun fel într-un raport juridic ori fiscal cu Beneficiarul.
  • Cumpărătorul nu poate emite pretenții de niciun fel asupra sumelor pe care Organizatorul hotărăște să le doneze.
  • Cumpărătorul nu poate solicita rapoarte de activitate Organizatorului sau Beneficiarului referitoare la modul de cheltuire a sumelor care fac obiectul Acțiunii.
  • Organizatorul nu poate solicita Beneficiarului rapoarte de evidență a modului de cheltuire a sumelor încasate sub formă de donații. Acestea sunt atribuții de control care revin autorităților statului român.
  • Organizatorul nu va încasa donații din partea Cumpărătorilor, acesta neavând un statut legal care să îi permită astfel de acțiuni.
  • Organizatorul nu va colecta sume de bani de la Cumpărător, ca intermediar, pentru a le transfera Beneficiarului. Orice inițiativă privată venită din partea Cumpărătorului va fi direcționată direct către Beneficiar, între Cumpărător și Organizator neputând exista niciun fel de alt raport decât cel descris în cadrul Mecanismului de cuantificare a donațiilor.
  • Toate produsele prezentate spre vânzare pe site-ul Organizatorului sunt parte a prezentei acțiuni, fiecare produs vândut revenindu-i o valoare procentuală donată Beneficiarului.
  • Prezentul regulament stă la baza (și este parte integrată a) Contractului de sponsorizare încheiat între Organizator și Beneficiar.
  • Prezentul Regulament este public, afișat pe pagina dedicată Acțiunii.
  • Orice modificări aduse prezentului Regulament vor fi comunicate public sub formă „versiunea 2”, „versiunea 3”, ș.a.m.d.
 1. COMUNICAREA
  • Organizatorul nu va face din acțiunea sa caritabilă una de marketing. În acest sens, Organizatorul își va limita acțiunile de comunicare strict la prezentarea acțiunilor sale sub formă de știre prin canalele proprii de comunicare. De asemenea, periodic (nu mai frecvent de două ori pe an) va prezenta clienților săi evoluția proiectului pe care și-a luat angajamentul de susținere prin prezenta acțiune, așa cum acesta este prezentat în comunicarea publică efectuată de către Beneficiar.
  • Organizatorul nu va utiliza sintagme care să denote vreo asociere între persoana sa și Beneficiar și nu va încerca să obțină capital de imagine în folosul său propriu.
  • Organizatorul și Beneficiarul pot decide doar de comun acord activitățile de comunicare care implică utilizarea numelui fiecărei părți. Fiecare dintre părți are drept de opoziție în astfel de chestiuni.
 1. DISPOZIȚII FINALE
  • Organizatorul poate hotărî în orice moment încetarea acțiunii. În acest sens, își ia angajamentul de a informa pe site-ul său decizia de încheiere a acțiunii cu minim 30 de zile înainte de data programată.
  • Organizatorul are libertatea de a alege întreruperea colaborării cu Beneficiarul și redirecționarea campaniei către alte scopuri caritabile fără a fi nevoit să își justifice decizia.