Într-un top al influenței metalelor asupra istoriei omenirii, foarte probabil, aurul ar ocupa unul dintre locurile de podium. Dacă nu cumva chiar cea mai înaltă poziție.

Este cunoscut faptul că România deține încă cele mai mari zăcăminte de aur din Europa. Și, la fel de cunoscut este și faptul că de mii de ani, din Munții Apuseni s-au extras mii și mii de tone din prețiosul metal. Vom dedica în zilele următoare un articol special aurului românesc, istoria, prezentul și viitorul exploatării miniere din țara noastră. De altfel, punctăm acum în treacăt, dar vom reveni asupra subiectului, în România există, la Brad, muzeul aurului, unic pe continentul nostru.

În lume, cel mai mare exploatator de aur a fost secole la rând Africa de Sud. Peste jumătate din cantitatea mondială de aur provine de aici. În ultimii ani însă, China a trecut pe primul loc în topul producției mondiale de aur.

Până atunci, însă, vom puncta câteva dintre proprietățile acestui metal, pe cele mai puțin cunoscute. Că este unul dintre metalele preferate de lumea întreagă pentru fabricarea și purtarea bijuteriilor, știm deja.

Despre aur în textele sfinte.

Spre exemplu, despre aur se menționează chiar și în textele sfinte ale creștinismului. Dumnezeu îi cere lui Moise să păstreze Tablele Legii într-un chivot îmbrăcat în aur curat. Interpretarea este simplă, și subliniază importanța poruncilor care ar trebui prețuite precum aurul.

Aurul se găsește în natură în mai multe forme. Ne sunt cunoscute imaginile din vremea goanei după aur, după aurul Californiei. Oameni care spălau aurul râurilor. Căutarea aurului prin această metodă s-a practicat la scară mare și pe râurile de munte din țara noastră. Acum, în zilele noastre, această îndeletnicire se mai practică doar în scop de diverisment, recreativ. Pe lângă exploatarea de suprafață, mai este practicată la scară largă exploatarea minieră. Iar formele în care aurul este extras prin cele două metode sunt: dendritele, telururi, filoane și pepite.

Și, desi este exploatat de mii de ani, cea mai mare cantitate de aur a fost extrasă din pământ în ultimul secol. Și vorbim aici de peste 75% din toată cantitatea de aur care s-a extras din pământ de-a lungul veacurilor. Și pentru că împletim istoricul cu statistica, trebuie să spunem că prima monedă de aur a fost bătută în urmă cu mai bine de 1500 de ani și că sunt deja mai mult de 700 de ani de la stabilirea primului standard de puritate a aurului.

Dintr-un gram ar putea fi acoprită uniform o suprafață de 1m2.

Proprietățile fizice ale aurul le deține sunt remarcabile. Spre exemplu aurul poate fi întins până la o grosime de aproximativ o mie de ori mai subțire decât o foaie de hârtie. Știu, sună incredibil. Dar cum vi se pare faptul că dintr-un gram de aur ar putea fi acoprită uniform o suprafață de 1m2. Sau că dintr-un alt gram de aur ar putea fi tras un fir de aur cu lungimea de peste 2 kilometri. Nu doar proprietățile fizice sunt remarcabile. Aurul este atacat de foarte puțini acizi. Aerul și apa îi sunt indiferente. Nu și transpirația umană, care are această capacitate. Să mai spunem că, datorită proprietăților sale fizice, aurul este utilizat în tehnică, ca bun conductor. Și este utilizat în astfel de scopuri încă de la începutul anilor ’60.

Sfera utilizării aurului, a trecut și de bijuterie, și de domeniul tehnic și este utilizat azi chiar și în medicină. Componente medicale, plomble, implanturi cardiologice stent și chiar în medicamente. Prăjiturile cu foiță de aur sau șampaniile cu conținut de aur au fost cândva o extravaganță. Industria cosmetică îl întrebuințează, de asemenea. Industria auto, de telefonie mobile, sunt alte domenii.